Logoterapia Grupowa - Pomocna Dłoń Chełmża

Title
Przejdź do treści
Normal Text, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej  ,leksykalnej  i gramatycznej wypowiedzi . Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń . Wdrażanie do twórczej aktywności słownej . Poszerzenie słownika czynnego i biernego .
Wróć do spisu treści