Opis Działania - Pomocna Dłoń Chełmża

Title
Przejdź do treści
Normal Text, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Projekt dotyczy kierunku pomocy 2 "Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych" obejmującego następujące zadania:
Zadanie 1 pn: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek zwanego dalej projektem.
Umowa nr UM/PW9/2024/2/O_Kujawsko /5674
o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wróć do spisu treści