Psychoterapia - Pomocna Dłoń Chełmża

Title
Przejdź do treści
Normal Text, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Zajęcia psychoterapeutyczne mają na celu polepszenie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania beneficjentów poprzez niwelowanie napięć i niepokojów oraz nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi osobami . Celem tej formy wsparcia jest zapobieganie nieprawidłowej adaptacji naszych podopiecznych do warunków życia oraz wymagań społeczeństwa przez kształtowanie pozytywnej samooceny . Bardzo ważną rolę odgrywają umiejętności interpersonalne  ,ekspresja uczuć , radzenie sobie z sytuacja trudnymi , przykrymi emocjami , komunikowanie się , twórcze myślenie, a także ukształtowanie poczucia własnej wartości , umiejętności rozwiązywania konfliktów . Ta forma wsparcia pomaga beneficjentom konfrontować się zarówno ze specyficznymi jak również uniwersalnymi lękami czy trudnościami życiowymi , buduje koncepcję własnego ,, Ja "  ,otaczającego świata , a także określenie swojego miejsca w nim . W obecnym czasie , po przejściu  -COVID 19 porady i zalecenia a także rozmowy z psychologiem są bardzo pożądane aby uzyskać równowagę psychiczną i pokonać strach .
Wróć do spisu treści