zajęcia - stowarzyszenie osób niepełnosprawnych pomocna Dłoń

Przejdź do treści

Menu główne:

zajęcia


SOCJOTERAPIA
Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu zintegrowanie uczestników zajęć , pozwalają poznać pozytywne cechy własnej osobowości , zdobyć wiadomości o uczuciach, wyciszyć pewne stany emocjonalne. Mają pomóc pokonać poczucie wstydu, przełamać barierę nieśmiałości , dawać poczucie bezpieczeństwa , możliwość doznawania pozytywnych przeżyć , ukazać mocne strony każdego beneficjenta. Ponadto socjoterapia ma na celu wzbudzić i rozwijać wiarę we własne siły i umiejętności , mobilizować do pracy oraz nauczyć beneficjentów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Ta forma wsparcia pozwala beneficjentom zdobyć wiedzę i umiejętności dla lepszego pojmowania środowiska społecznego .
ZAJĘCIA PODTRZYMUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE (CZYTAM, PISZĘ, LICZĘ)
Doskonalenie umiejętności czytania , pisania i liczenia a dodatkowo trening pamięci ,rozumienie zależności przyczynowo - skutkowych,logicznego myślenia i wydłużania koncentracji uwagi.

PSYCHOTERPIA GRUPOWA
Zajęcia psychoterapeutyczne mają na celu polepszenie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania beneficjentów poprzez niwelowanie napięć i niepokojów oraz nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi osobami. Celem tej formy wsparcia jest zapobieganie nieprawidłowej adaptacji naszych podopiecznych do warunków życia oraz wymagań społeczeństwa przez kształtowanie pozytywnej samooceny . Bardzo ważną rolę odgrywają umiejętności interpersonalne , ekspresja uczuć , radzenie sobie z sytuacjami trudnymi , przykrymi emocjami , komunikowanie się , twórcze myślenie a także ukształtowanie poczucia własnej wartości , umiejętności rozwiązywania konfliktów .

ZAJĘCIA  PLASTYCZNE
Celem zajęć plastycznych jest rozwijanie u beneficjentów aktywności twórczej, sprawności manualnej ,wyobraźni, spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo -ruchowej . Ponad to tego typu zajęcia uczą wyrażania emocji i myśli oraz dają możliwość wyrażania ekspresji twórczej . Celem tej formy wsparcia jest kształcenie cierpliwości oraz nauka czerpania radości z efektów własnej pracy w grupie .

TRENING KULINARNY
Celem formy wsparcia jest kształtowanie podstawowych umiejętności umożliwiających samodzielne życie i funkcjonowanie . W ramach treningu kulinarnego każdy uczestnik nabędzie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłku oraz poznania przepisów trudniejszych , wymagających pomocy w przygotowaniu posiłków ze strony opiekuna lub rodzica .Beneficjenci poszerzą swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania ze sprzętu kuchennego i AGD; utrwalać będą zasady odpowiedniego zachowania przy stole oraz zacieśniają się więzy w grupie a także uczą wzajemnej pomocy i współpracy .

HORTITERAPIA
To terapia ogrodnicza, która wykorzystuje kontakt z przyrodą w celach leczniczych, umożliwia podniesienie kondycji psychicznej beneficjenta .

DOGOTERAPIA GRUPOWA
Dogoterapia ,której celem jest wielostronne usprawnianie beneficjentów , gdyż stanowi ona uzupełnienie rehabilitacji intelektualnej , edukacji oraz wszelkich oddziaływań terapeutycznych . Jej zadaniem jest doskonalenie sprawności ruchowej jak również pomaga zniwelować odruchy przetrwałe . Ponadto dogoterapia wyzwala spontaniczną aktywność , rozwija orientacje w schemacie ciała oraz umiejętności okazywania emocji .

HYDROTERAPIA
Celem hydroterapii jest stymulowanie pracy układu kostnego, oddechowego, neuromięśniowego oraz krążeniowego. Korzystanie z basenu niweluje lęki , nagromadzone napięcia, stres, oraz działa relaksująco na mięśnie organizmu .Ponadto hydroterapia wzmacnia wszystkie partie mięśni , hartuje oraz poprawia ogólną odporność organizmu .

FIZJOTERAPIA
Celem fizjoterapii jest diagnoza , leczenie przyczynowe i objawowe różnorakich jednostek chorobowych , a także ich skutków jak również zapobieganiem nawrotom i postępowi choroby , poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabiegi .

MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA
Muzykoterapia jest formą terapii stosowaną w celu redukcji stresu , relaksacji ,przezwyciężania lęków i fobii .Choreoterapia jest formą terapii wykorzystującą muzykę , taniec i ruch. Pozwala na wyrażenie emocji ,niweluje stres i napięcia. Muzykoterapia i choreoterapia pozwala na otwarcie się na kontakty międzyludzkie oraz akceptację własnego ciała mają też na celu rozwój i usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej , kształtują poczucie rytmu , spostrzegawczość ruchową .

FITNESS I GIMNASTYKA USPRAWNIAJĄCA
Fitness jest formą wsparcia , której celem jest obniżenie ciśnienia krwi , zwolnienie tętna , poprawienie ukrwienia wszystkich narządów wewnętrznych jak również warunkuje utrzymanie właściwego poziomu glukozy we krwi. Ponadto tego typu aktywność ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie człowieka , rozbudowuje i wzmacnia tkankę mięśniową oraz ścięgna , poprawia wytrzymałość i ogólną wydolność organizmu , jak również pomaga rozładować nagromadzone napięcie.
Natomiast gimnastyka usprawniająca ,której celem jest wzmocnienie wszystkich partii mięśniowych ciała , usprawnianie pracy układu krążeniowego i oddechowego jak również poprawa koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej.

Masaż Leczniczy
Celem masażu jest zadziałanie pod wpływem energii mechanicznej i kinetycznej na układ nerwowy i ruchowy ( mięśnie, ścięgna, stawy, kości ) oraz skórę , tkankę łączną , tkankę tłuszczową jak również układ krwionośny i chłonny. Ponadto zadanie tej formy wsparcia jest zrelaksowanie beneficjentów zniwelowanie nagromadzonych napięć i stresów.

TRENING CZYSTOŚCI
Celem zajęć jest utrwalanie nawyków dbania o higienę osobistą , uświadamianie czym grozi nie przestrzeganie zasad higieny. Pokazuje jak dbać o utrzymanie porządku i czystości we własnym otoczeniu. Beneficjenci dzięki codziennemu uczestniczeniu w zajęciach praktycznych i teoretycznych będą doskonalili swoje umiejętności do samodzielnego życia , nabędą nowe kompetencje ,które mają im pomóc funkcjonować w ładzie i porządku, także nauczyć ich zarządzania swoją przestrzenią.

LOGOPEDIA INDYWIDUALNA
Logopedia ma na celu rozwijanie prawidłowej mowy, korygowanie wszelkiego typu wad wymowy. Ponadto zadaniem tego typu zajęć jest nauczanie mowy w przypadku jej braku .

BIBLIOTERAPIA
Biblioterapia ma na celu poprawić nastrój , zniwelować niepokój oraz napięcie emocjonalne , wskazać wzorce pożądanych zachować , budować poczucie własnej wartości , zmniejszyć lęk , strach oraz stres. Ponadto jej zadaniem jest pokonać u beneficjentów barierę nieśmiałości , zwalczyć kompleksy oraz wzmocnić motywację do podjęcia działania.

LOGOPEDIA GRUPOWA
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych orz prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń. Wdrażanie do twórczej aktywności słownej. Poszerzenie słownika czynnego i biernego .
ZAJĘCIA KULINARNE PODCZAS PRACY ZDALNEJ
(TŁUSTY CZWARTEK 24.02.2022)
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego