aktualności - stowarzyszenie osób niepełnosprawnych pomocna Dłoń

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

Projekt pn „ Radość Niepełnosprawnych naszą radością” współfinansowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs 4
w okresie 01.04.2018 do 31.03.2021
Realizujemy:
UMOWA nr ZZO/000214/02/D

o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych


Zawarta w dniu 15 grudnia 2017 w Toruniu pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwany dalej "PEFRON", reprezentowany przez:
1) Aleksandra Gieraj - Pełnomocnik PFRON
2) Michał Bohuszko -  Pełnomocnik PFRON
a
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" z siedzibą w 87-140 Chełmża, ul. Tumska 20
wpisanym do rejestru sądowego w Toruniu 0000184300 zwany dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez:
1) Halina Jankowska - Prezes
2) Hanna Kowallek - Skarbnik

o następującej treści:
1. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PEFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego
2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania:

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą "Radość niepełnosprawnych naszą radością", wykonywanego w terminie od dnia 01 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zwanego dalej "projektem". Projekt dotyczy następującego typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).
2. 28 beneficjentów w tym 10 dzieci. Są to osoby ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie.
3. Wykonywane podzadania to: zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, trening czystości, zajęcia kształtujace umiejętności językowe i logicznego myślenia, trening finansowy, zajęcia socjoterapeutyczne, muzykoterapia i choreoterapia, logopedia, dogoterapia grupowa, hydroterapia, fitness i gimnastyka usprawniająca, zajęcia psychoterapeutyczne grupowe, biblioterapia, masaż leczniczy i fizjoterapia.
Grant w ramach projektu: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

Celem projektu jest zapewninie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zalecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnospawnościami realizowanej poprzez organizacje pozarządowe w ramach zadań zaleconych prze PFRON w trybie art.36 ustawy o rehabilitacji (...).
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego