aktualności - stowarzyszenie osób niepełnosprawnych pomocna Dłoń

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

Projekt pn „ Radość Niepełnosprawnych naszą radością” współfinansowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs 4
w okresie 01.04.2018 do 31.03.2021
Realizujemy:
UMOWA nr ZZO/000214/02/D

o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych


Zawarta w dniu 15 grudnia 2017 w Toruniu pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13, zwany dalej "PEFRON", reprezentowany przez:
1) Aleksandra Gieraj - Pełnomocnik PFRON
2) Michał Bohuszko -  Pełnomocnik PFRON
a
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" z siedzibą w 87-140 Chełmża, ul. Tumska 20
wpisanym do rejestru sądowego w Toruniu 0000184300 zwany dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez:
1) Halina Jankowska - Prezes
2) Hanna Kowallek - Skarbnik

o następującej treści:
1. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PEFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego
2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania:

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą "Radość niepełnosprawnych naszą radością", wykonywanego w terminie od dnia 01 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r., zwanego dalej "projektem". Projekt dotyczy następującego typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).
2. 28 beneficjentów w tym 10 dzieci. Są to osoby ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy muszą posiadać aktualne orzeczenie.
3. Wykonywane podzadania to: zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, trening czystości, zajęcia kształtujace umiejętności językowe i logicznego myślenia, trening finansowy, zajęcia socjoterapeutyczne, muzykoterapia i choreoterapia, logopedia, dogoterapia grupowa, hydroterapia, fitness i gimnastyka usprawniająca, zajęcia psychoterapeutyczne grupowe, biblioterapia, masaż leczniczy i fizjoterapia.

PLAN ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK 01.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
12:00 – 14:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
14:00 – 15:00 - Dogoterapia grupowa (I grupa) / Muzykoterapia i Choreoterapia ( (II grupa)
15:00 – 16:00 - Muzykoterapia i Choreoterapia (I grupa) / Dogoterapia grupowa (II grupa)

WTOREK 02.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 – Socjoterapia / Socjoterapia
12:00 – 13:00 – Biblioterapia / Biblioterapia
13:00 – 14:00 - Trening finansowy /  Trening finansowy
14:00 – 16:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

ŚRODA  03.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia psychoterapeutyczne ( I grupa) / Zajęcia plastyczne ( II grupa )             
12:00 – 14:00 – Zajęcia plastyczne ( I grupa) / Zajęcia psychoterapeutyczne (II grupa)
14:00 – 16:00 – Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia /
          Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia

CZWARTEK 04.04.2019

08:00 – 12:00 -Zajęcia kulinarne / Zajęcia kulinarne
12:00 – 13:00 -Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
13:00 – 14:00 - Trening czystości / Trening czystości
14:00 – 16:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

PIĄTEK 05.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
12:00 – 14:00 - Socjoterapia / Socjoterapia
14:00 – 15:00 - Dogoterapia grupowa (I grupa) / Biblioterapia (II grupa)
15:00 – 16:00 - Dogoterapia grupowa (II grupa) / Biblioterapia (I grupa)
      

Podczas zajęć grupowych są zabierane pojedyncze osoby z poszczególnych grup na niżej opisane zajęcia indywidualne:

Masaż leczniczy (zajęcia indywidualne) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Logopedia (zajęcia indywidualne) – środa  8:30– 11:00
Fizjoterapia ( zajęcia indywidualne) – wtorek, środa, czwartek godz.14:00 – 16:00

PONIEDZIAŁEK 08.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
12:00 – 14:00 - Socjoterapia / Socjoterapia
14:00 – 15:00 - Dogoterapia grupowa (I grupa) / Muzykoterapia i Choreoterapia(II grupa)
15:00 – 16:00 - Muzykoterapia i Choreoterapia (I grupa) / Dogoterapia grupowa (II grupa)

WTOREK 09.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 –Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia /
           Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia
12:00 – 13:00 – Biblioterapia / Biblioterapia
13:00 – 14:00 - Trening finansowy /  Trening finansowy
14:00 – 16:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

ŚRODA  10.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia psychoterapeutyczne ( I grupa) / Zajęcia plastyczne ( II grupa )             
12:00 – 14:00 – Zajęcia plastyczne ( I grupa) / Zajęcia psychoterapeutyczne (II grupa)
14:00 – 15:00 – Muzykoterapia i Choreoterapia / Muzykoterapia i Choreoterapia
15:00 – 16:00 – Trening czystości / Trening czystości

CZWARTEK 11.04.2019

08:00 – 12:00 - Zajęcia kulinarne / Zajęcia kulinarne
12:00 – 13:00 - Biblioterapia / Biblioterapia
13:00 – 15:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
15:00 – 16:00 - Trening czystości / Trening czystości

PIĄTEK 12.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Socjoterapia / Socjoterapia
12:00 – 14:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
14:00 – 15:00 - Dogoterapia grupowa (I grupa) / Trening finansowy (II grupa)
15:00 – 16:00 - Dogoterapia grupowa (II grupa) / Trening finansowy (I grupa)

Podczas zajęć grupowych są zabierane pojedyncze osoby z poszczególnych grup na niżej opisane zajęcia indywidualne:

Masaż leczniczy (zajęcia indywidualne) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Logopedia (zajęcia indywidualne) - środa  8:30– 11:00
Fizjoterapia ( zajęcia indywidualne) - wtorek, środa, czwartek godz.14:00 – 16:00

PONIEDZIAŁEK 15.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
12:00 – 14:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
14:00 – 15:00 - Dogoterapia grupowa (I grupa) / Muzykoterapia i Choreoterapia ( (II grupa)
15:00 – 16:00 - Muzykoterapia i Choreoterapia (I grupa) / Dogoterapia grupowa (II grupa)

WTOREK 16.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 – Socjoterapia / Socjoterapia
12:00 – 13:00 – Biblioterapia / Biblioterapia
13:00 – 14:00 - Trening finansowy /  Trening finansowy
14:00 – 16:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

ŚRODA  17.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia psychoterapeutyczne ( I grupa) / Zajęcia plastyczne ( II grupa )             
12:00 – 14:00 – Zajęcia plastyczne ( I grupa) / Zajęcia psychoterapeutyczne (II grupa)
14:00 – 16:00 – Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia /
          Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia

CZWARTEK 18.04.2019

08:00 – 12:00 -Zajęcia kulinarne / Zajęcia kulinarne
12:00 – 13:00 -Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
13:00 – 14:00 - Trening czystości / Trening czystości
14:00 – 16:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

PIĄTEK 19.04.2019

    Dzień wolny.

Podczas zajęć grupowych są zabierane pojedyncze osoby z poszczególnych grup na niżej opisane zajęcia indywidualne:

Masaż leczniczy (zajęcia indywidualne) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Fizjoterapia ( zajęcia indywidualne) - wtorek, środa, czwartek godz.14:00 – 16:00
Logopedia (zajęcia indywidualne) - środa  8:30– 11:00

PONIEDZIAŁEK 22.04.2019

Dzień wolny

WTOREK 23.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 – Socjoterapia / Socjoterapia
12:00 – 14:00 – Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia /
           Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia
14:00 – 16:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

ŚRODA  24.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia psychoterapeutyczne ( I grupa) / Zajęcia plastyczne ( II grupa )             
12:00 – 14:00 – Zajęcia plastyczne ( I grupa) / Zajęcia psychoterapeutyczne (II grupa)
14:00 – 15:00 –  Biblioterapia / Biblioterapia
15:00 – 16:00 -  Muzykoterapia i Choreoterapia / Muzykoterapia i Choreoterapia

CZWARTEK 25.04.2019

08:00 – 12:00 - Zajęcia kulinarne / Zajęcia kulinarne
12:00 – 13:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca  
13:00 – 14:00 - Trening czystości / Trening czystości
15:00 – 16:00 -  Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

PIĄTEK 26.04.2019

           08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
           09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
           10:00 – 12:00 - Socjoterapia / Socjoterapia
           12:00 – 13:00 - Dogoterapia grupowa (I grupa) / Muzykoterapia i Choreoterapia(II grupa)
           13:00 – 14:00 - Dogoterapia grupowa (II grupa) /Muzykoterapia i Choreoterapia(I grupa)
           14:00 – 16:00 -  Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

Podczas zajęć grupowych są zabierane pojedyncze osoby z poszczególnych grup na niżej opisane zajęcia indywidualne:

Masaż leczniczy (zajęcia indywidualne) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Logopedia (zajęcia indywidualne) - środa  8:30– 11:00
Fizjoterapia ( zajęcia indywidualne) - wtorek, środa godz.14:00 – 16:00


PONIEDZIAŁEK 29.04.2019
           
08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 12:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne
12:00 – 13:00 - Muzykoterapia i Choreoterapia / Muzykoterapia i Choreoterapia
13:00 – 14:00 - Biblioterapia / Biblioterapia
14:00 – 15:00 - Dogoterapia grupowa (I grupa) / Trening finansowy (II grupa)
15:00 – 16:00 – Trening finansowy (I grupa) / Dogoterapia grupowa (II grupa)

WTOREK 30.04.2019

08:00 – 09:00 - Fitness i gimnastyka usprawniająca / Fitness i gimnastyka usprawniająca
09:00 – 10:00 - Trening czystości / Trening czystości
10:00 – 11:00 – Trening finansowy /  Trening finansowy
11:00 – 12:00 – Biblioterapia / Biblioterapia
13:00 – 14:00 -  Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia /
           Zajęcia kształtujące umiejętności językowe i logicznego myślenia
14:00 – 16:00 - Zajęcia plastyczne / Zajęcia plastyczne

Podczas zajęć grupowych są zabierane pojedyncze osoby z poszczególnych grup na niżej opisane zajęcia indywidualne:

Masaż leczniczy (zajęcia indywidualne) - od poniedziałku do wtorku w godzinach 8:00 – 16:00

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego